วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Final_Day
ภาพบรรยากาศวันส่งงาน สุดท้ายนี้ก็รู้สึกพอใจกับตัวผลงานที่ออกมา และเริ่มรู้สึกมีความสุขกับการที่ได้ทำอะไรนานๆ แต่ในตัวงานจบเองก็คงยังตกค้างปัญหาเดิมที่แก้ไม่ได้เสียที นั้นก็คื่อเรื่องของตัวอักษรแถมยังถูกตำหนิว่า พูดนำเสนอตัวงานแย่ ก็เป็นบทเรียนที่ดีในการเรียนการสอนวันสุดท้ายที่จะทำให้ตัวเราพัฒนาการพูดของตัวเองในการนำ เสอนงานครั้งหน้า และ ขอขอบคุณ ก้าเพื่อนร่วมทีม ที่คอยช่วยในเรื่องต่างๆที่ติดขัดให้ผ่านได้ด้วยดีเสมอ ขอคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่ค่อยช่วยติชมงาน ท้ายที่สุดจะขาดไม่ได้ ขอขอบคุณ อาจานนุ อาจานติ๊ก ที่ช่วยแนะนำสั่งสอน สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆและชี้ท่างสว่างในการออกแบบให้มาโดยตลอด

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Package_Design(final)

หลังจากที่ลองทำกล่องซีดี สักพักก็รู้สึกไม่ลงตัวสักเท่าไร จึงลองกลับไปดูตัวงานที่เคยทดลองไว้แล้วลองนำมาประยุคต์ใช้ก็รู้สึกว่าลงตัวในระดับที่น่าพอใจ จึงตกลงใจใช้กล่องซีดีชิ้นนี้ในการส่งงาน

Package_Design(ทดลอง)Interactive_Design(Sketch)

แบบร่าง Interactive เพื่อใช้เป็นสื่อในการนำเสอนตัวงานทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตัวงาน

พอทำงานโปรเจคนี้จบในส่วนของโปสเตอร์ ก็ลองย้อนกลับมามองดูงานของตัวเอง ก็รู้สึกตกใจถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดและการปรับงาน โดยส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองมีพัฒนาการอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตที่เริ่มทำงานออกแบบ ในส่วนของตัวงานจบ อาจจะไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากมายสักเท่าไร แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นคือการได้เรียนรู้และไม่หยุดที่จะทดลองหาวิธีต่างๆ เพื่อพัฒนาตัวงานให้ดีขึ้ง ถึงแม้ตัวงานจะมาสู่จุดที่ตัวเองคิดว่าพอใจมากๆแล้วก็ตาม แต่อาจานก็ช่วยเป็นแรงพลักดันในการทดลองทำงานต่อ เพื่อให้ก้าวข้ามเส้นอะไรบางอย่างที่ตัวเราเองไม่เคยคิดจะเดินเข้าไปด้วยซ้ำ สุดท้ายนี้ก็พบว่าตัวเองได้ทำงานขึ้นมามากมายหลายอย่างอีกทั้งยังเป็นรูปแบบงานที่ไม่เคยคิดจะทำมาก่อน และจากใจเลยรู้สึกว่าพอมาถึงจุดนี้งานจบหรืองานที่จะต้องส่งจริงๆในตอนท้ายไม่ได้มีความสำคัญอะไรสักเท่าไร แต่ส่วนที่สำคัญจริงๆของงานออกแบบคือกระบวนการทางความคิดและกระบวนการทางการออกแบบต่างๆ ประเด็จที่ถูกหยิบยก เนื้อหาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาและการนำมาอธิบายด้วยวิธีการการออกแบบ ที่นำมาสู่การพัณนาในรูปแบบต่างๆจนกระในที่สุดออกมาเป็นตัวงานจริง กระบวนการตรงนี้เหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุด และในโครงการออกแบบหัวข้อ Sequence ก็ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มากมาย

Unit_transform/Black Hole


Unit_transform/Star


Unit_transform/Moon


Unit_transform/Earth


Unit_transform/Pollen


Unit_transform/Seed


Unit_transform/Air bubble


Unit_transform/Fish egg


Unit_transform/Drop

สื่อภาพเคลื่อนไหวที่แสดงถึงการก่อตัวของอนุภาพย่อยสู่อนุภาพใหญ่

Unit_transform/Dust

สื่อภาพเคลื่อนไหวที่แสดงถึงการก่อตัวของอนุภาพย่อยสู่อนุภาพใหญ่